Att arbeta som interim logistikchef

En av de viktigaste delarna för många företag runt om i världen är att få ordning på logistiken. Med logistik menas alla de processer som är involverade i ett materialflöde, det vill säga kontroll av materialförsörjning, leveranser, returer och så vidare. I en allt mer komplex marknad för företag är det därför viktigt att ha bra koll på logistiken, men det är lättare sagt än gjort. Därför kan det vara en fördel att anställa en interim logistikchef. Den anställde blir anställd för en kort period, och kan bidra på många sätt till företaget. Framförallt har interimschefer erfarenhet från många olika industrier vilket kan leda till nytänkande inom företaget. På grund av detta har de ofta bra koll på vart industrin är på väg, och vad som krävs för att gå vidare.

Anställning av en interim logistikchef 

Som nämnt är logistik en viktig del av de allra flesta företag, vilket gör arbetet som logistikchef otroligt flexibelt. Det går att hitta ett arbete i de allra flesta branscher, men framförallt:

  1. Tillverkande industrin
  2. Processindustrin
  3. Detaljhandel
  4. Industri- och konsumentvaror
  5. Transport och logistik

Utöver detta finns flera andra branscher, exempelvis telekom, teknologi och bygg. Däremot är det dem tillverkande industrierna som kräver logistikchefer mer än andra, eftersom att logistiken är grunden för deras arbete. Medelåldern på interimschefer för logistik är 53 år, med cirka 40 % vardera i åldersgrupperna 45-54 år och 55-64 år. Det är en mansdominerad bransch där 84 % av kandidaterna är män.

En bra interim logistikchef

Att plötsligt börja jobba på ett nytt företag i en chefsposition kräver kunskap och rätt teknik. Den anställde bör ta hänsyn till arbetsplatsen, och ta god tid på sig att förstå sig på de anställda och den produktion som sker. En interimschef bör ta tillvara på den kunskap som finns och använda den för att göra förbättringar. Nuförtiden blir det större krav på att ha miljötänk i arbetet, och chefer måste integrera detta i deras arbetssätt. Dessutom är det stora krav på att skapa flexibla leveranskedjor som är anpassade efter varje kunds behov. Denna roll är med andra ord en utmaning, men ett mycket givande arbete.