En distansutbildning ställer höga krav på dig

En distansutbildning har förstås både fördelar och nackdelar om man jämför utbildningen med mer traditionella utbildningar. Det kan vara svårt för dig som blivande student att avgöra om en utbildning på distans är rätt val för just dig. Läs vidare så ska vi försöka ge dig en fingervisning som indikerar huruvida du är av rätt skrot och korn eller ej!

När du går en distansutbildning är det till att börja med viktigt att du verkligen är tillräckligt motiverad för att kunna studera på ett självgående sätt. I princip allt inlärningsmaterial behöver du nämligen hantera och tillgodogöra dig helt på egen hand. Det innebär att du behöver vara viljestark, ansvarstagande och kunna styra upp din utbildning och inlärning efter eget huvud. Långt ifrån alla studenter har förmågan att kunna fortskrida med inlärningen i en lagom takt.

Denna utbildningsform ger dig inte heller möjligheten att kommunicera särskilt mycket eller att uttrycka dig socialt. När du går en distansbaserad utbildning ligger fokus på dig som individ – du ges stor frihet under ansvar och behöver själv säkerställa att du tillgodogör dig den kunskap som erbjuds. Dina kontakter med lärare och andra studenter kommer att vara minimal eller kanske rentav obefintlig. Därför kommer du inte få möjlighet att utveckla din kommunikationsförmåga eller lära dig att samarbeta med andra.

Så varför skulle jag vilja gå en distansutbildning?

När du läser styckena ovan kan det kanske framstå som att vi är negativt inställda till fenomenet distansutbildning. Så är dock inte fallet – faktum är att det finns flera fördelar för dig som student med att gå en utbildning på distans. Så varför skulle du då vilja göra detta om de krav som ställs på dig är så höga, kanske du undrar?

Fördelarna med en distansutbildning är som sagt flera:

 • Du får chansen att lära dig nya saker i din egen takt.
 • Utbildningen och inlärningen kan ske på tider som passar ditt schema och livspussel.
 • Du är inte bunden till en viss plats under utbildningens gång.
 • Om du har rätt personlighetstyp för denna typ av utbildning kan du till och med uppnå bättre studieresultat när du studerar på distans.

För- och nackdelar med webbyrå som gör din sida i WordPress

WordPress är en plattform som huserar en mycket stor del av världens hemsidor. Allt från små bloggare till stora företag använder sig av WordPress – och pratar du med en webbyrå, är det sannolikt att de jobbar med plattformen. Men det finns både för- och nackdelar med det. Läs mer nedan.

Fördelar

 • Enkelt system att hantera själv
  Om du själv vill kunna logga in och ändra på hemsidan utan att betala din webbyrå – till exempel uppdatera blogginlägg, nyheter eller produkter – har WordPress klara fördelar. Det är ett system som är enkelt att lära sig grunderna i, även om man generellt inte har mycket kunskap kring IT överlag. Det går också att skapa olika inloggningar, så att andra i personalen kan logga in och göra uppdateringar.
 • Det går ofta snabbt
  Om du vill ha en hemsida som inte nödvändigtvis utmärker sig särskilt mycket i den grundläggande strukturen, går det ofta snabbt för en kunnig webbyrå att som använder WordPress. Att det går snabbt leder oss in till nästa punkt – vilket handlar om det ekonomiska.
 • Det är ofta billigt
  Visst – ingen hemsida är den andra lik, men i och med att det ofta går snabbt att producera hemsidor med den här plattformen, så drar det naturligtvis ned priset en del. Dessutom är plattformen i sig gratis att använda, till skillnad från många av konkurrenterna.

Nackdelar med att låta din webbyrå göra sidan i WordPress

 • Uppdateringar
  Du eller din webbyrå bör med jämna mellanrum logga in på WordPress för att köra uppdateringar. Uppdateringar kan gälla såväl teman som plugins. Uppdaterar man inte, kan det, i värsta fall indirekt leda till att sidan blir sårbar.
 • Långsamt
  Visst, idag går det att få en sida ganska snabb med WordPress. Samtidigt är det svårare att få till det, speciellt när man använder en rad olika tredjepartsplugins och teman.
 • Kan vara sårbart
  Det finns många plugins som kan installeras för att öka säkerheten på plattformen. Eftersom WordPress är så pass populärt, är det dock ett vanligt föremål för hackare världen över. Det rekommenderas att anlita en webbyrå för WordPress som har ett stort fokus på säkerheten – ifall olyckan skulle vara framme. Bra att känna till är att plattformen också är föremål för spam. Har du ett kommentarsfält eller liknande bör du installera programvara som motverkar det.

Att arbeta som interim logistikchef

En av de viktigaste delarna för många företag runt om i världen är att få ordning på logistiken. Med logistik menas alla de processer som är involverade i ett materialflöde, det vill säga kontroll av materialförsörjning, leveranser, returer och så vidare. I en allt mer komplex marknad för företag är det därför viktigt att ha bra koll på logistiken, men det är lättare sagt än gjort. Därför kan det vara en fördel att anställa en interim logistikchef. Den anställde blir anställd för en kort period, och kan bidra på många sätt till företaget. Framförallt har interimschefer erfarenhet från många olika industrier vilket kan leda till nytänkande inom företaget. På grund av detta har de ofta bra koll på vart industrin är på väg, och vad som krävs för att gå vidare.

Anställning av en interim logistikchef 

Som nämnt är logistik en viktig del av de allra flesta företag, vilket gör arbetet som logistikchef otroligt flexibelt. Det går att hitta ett arbete i de allra flesta branscher, men framförallt:

 1. Tillverkande industrin
 2. Processindustrin
 3. Detaljhandel
 4. Industri- och konsumentvaror
 5. Transport och logistik

Utöver detta finns flera andra branscher, exempelvis telekom, teknologi och bygg. Däremot är det dem tillverkande industrierna som kräver logistikchefer mer än andra, eftersom att logistiken är grunden för deras arbete. Medelåldern på interimschefer för logistik är 53 år, med cirka 40 % vardera i åldersgrupperna 45-54 år och 55-64 år. Det är en mansdominerad bransch där 84 % av kandidaterna är män.

En bra interim logistikchef

Att plötsligt börja jobba på ett nytt företag i en chefsposition kräver kunskap och rätt teknik. Den anställde bör ta hänsyn till arbetsplatsen, och ta god tid på sig att förstå sig på de anställda och den produktion som sker. En interimschef bör ta tillvara på den kunskap som finns och använda den för att göra förbättringar. Nuförtiden blir det större krav på att ha miljötänk i arbetet, och chefer måste integrera detta i deras arbetssätt. Dessutom är det stora krav på att skapa flexibla leveranskedjor som är anpassade efter varje kunds behov. Denna roll är med andra ord en utmaning, men ett mycket givande arbete.

Personlig assistans för barn

Dom flesta barn föds helt friska och har endast behov av sina föräldrar. Tyvärr gäller inte det för alla – en del föds med allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar som gör att personlig assistans kan komma att bli aktuellt. En del barn får assistans mer eller mindre redan från födseln, medan andra får det senare. Här kan du läsa mer om assistans för barn – hur det kan vara och hur det skiljer sig från assistans för vuxna.

Skillnader mellan personlig assistans för barn och vuxna

Det finns en hel del saker som kan skilja sig mellan personlig assistans för barn och för vuxna personer. Det första är att man som assistent arbetar hemma hos en familj och är med i det mesta dom gör, vare sig det är vardagliga rutiner, aktiviteter eller resor. Man kan säga att man blir en del av familjen eftersom man är barnets händer, fötter och röst i många situationer. Sedan finns det såklart även vuxna med assistans som bor hemma hos familjen men det är inte lika vanligt.

Något annat som skiljer sig är utvecklingen av assistansen. Personlig assistans kan behöva utvecklas oavsett om personen är ung eller gammal, men när det gäller barn så är det just barnets ålder som ofta står till grund för hur insatserna utformas. Man kollar på ålder för att se hur vad en motsvarande person i samma ålder klarar av på egen hand, för att få en bild av var insatserna behöver sättas in. Eftersom barn ständigt utvecklas så behöver även assistansen göra det.

Det är också åldern som avgör vad som är så kallat föräldraansvar och inte – för en del barn med sjukdom eller funktionsnedsättning behövs inte personlig assistans eftersom dom insatser som behövs också är aktuella för friska barn i samma ålder – till exempel matning, tal och blöjbyten. I takt med att barnet blir äldre och ”borde” kunna gå på pottan, lära sig prata och äta själv så förändras detta och assistans kan vara nödvändigt för att barnet ska få en fungerade vardag.

Grundläggande behov

För att ett barn ska beviljas personlig assistans finns dock samma krav på grundläggande behov som för vuxna – det grundläggande behovet ska överstiga 20 timmar per vecka och omfattas bland annat av följande:

 • Andning
 • Intag av mat
 • Kommunikation
 • Personlig hygien

Inkomstkontroll

Inkomstkontroll

Banker och långivare behöver ständigt kontrollera kreditvärdigheten hos sina kunder. Något som många gånger kan vara ett känsligt ämne. Att be någon att skicka in uppgifter om sin inkomst kan rentav förstöra kundrelationer. Genom en mer effektiv inkomstkontroll kan man dock bevara bra kundrelationer och samtidigt få den värdefulla information man behöver.

Rent praktiskt handlar inkomstkontroller om att säkerställa en persons kreditvärdighet. Kommer personen klara av att betala? Eller tjänar hen så mycket som hen utger sig för att tjäna? Det är inte bara banker och långivare som behöver utföra inkomstkontroller, även hyresvärdar är ett vanligt exempel. Ett företag som erbjuder effektiva och digitala inkomstkontroller är ZignSec, vars inkomstkontroll använder smarta dataalgoritmer för att ta fram information på ett smidigare sätt. Det krävs inga manuella steg utan använder sig istället av maskininlärning för att kunna leverera fullständiga inkomstanalyser. En annan bra sak är att deras inkomstkontroll är kompatibel med en rad olika bokföringssystem vilket innebär att även resultatrapporten kan levereras i realtid via deras REST API.

Flera fördelar med inkomstkontroller

ZignSec inkomstkontroll medför en rad fördelar för användare, dels eftersom kontrollen finns tillgänglig i flertalet länder och dels för att systemet täcker hundratals olika banker. Med andra ord kan företag som använder sig av deras inkomstkontroll se fördelar som:

 • Ett enklare sätt att få inkomstverifikationer.
 • Slipper manuella och krångliga steg.
 • Kunderna får i sin tur 100 % integritet.
 • Företag får ta del av primär- sekundärinkomstkontroll i realtid.

Så fungerar en inkomstkontroll rent praktiskt

När företag implementerat inkomstkontrollen i sitt system kan kunden enkelt logga in på sin bank via företagets hemsida. Detta sker genom ZignSecs REST-API. Företaget får då tillgång till kontoutdrag med information som bland annat fullständigt namn, adress, kontonummer och ingående samt utgående balans. Därtill visas även alla transaktioner som utförts under den gällande perioden.

Det finns vissa skillnader mellan informationen hos ett kontoutdrag och transaktionshistorik. Till exempel är det sällan transaktionshistorik innehåller bankens logga, kontonumret, en lista över samtliga transaktioner under den gällande perioden och den löpande balansen. Den informationen finns dock med i ett kontoutdrag. Företag vill ofta ha åt informationen från både transaktionshistoriken och kontoutdraget, något som är möjligt via ZignSecs inkomstkontroll.

Från WooCommerce till Sverigefrakt – via ett plugin

Sekunder efter att en kund lagt en order i E-handeln kan en fraktsedel vara redo via Sverigefrakt WooCommerce pluginet. Detta tack vare att informationen automatiskt kan föras över från E-handeln till plattformen Unifaun – där logistikordern skapas.

WooCommerce – Plugin – Sverigefrakt

Fördelen med denna interaktion är alltså att skapa ett snabbare, tryggare och enklare logistikflöde. Det sker på följande sätt:

 1. Order läggs i E-handeln
  En av de vanligare E-handelssystemen är WooCommerce. Det används både av nystartade småföretag till stora E-handelsgiganter. Det är när kunden lägger en order i E-handelssystemet som detta plugin interagerar med Unifaun. Information som kunddata och leveransadress skickas över till systemet.
 2. Logistikordrar skapas
  I Unifaun kan nu logistikordrar skapas mot Sverigefrakt. Detta sker alltså helt automatiskt utifrån den information som skickas. Det sker därmed på någon sekund efter att ordern är lagd.
 3. Ordrar kan skrivas ut
  Nu kan inloggning ske på Unifauns webbplats och utskrift ske av de logistikordrar som önskas användas. På plattformen finns ett mycket stort antal fraktbolag registrerade vilket innebär att E-handlaren kan ha alla logistikalternativ på samma plats.

FAQ

 • Går det att skicka notifieringar till kunden?
  Ja, välj mellan SMS eller mail. Därmed får de information om kommande leverans från Sverigefrakt.
 • Skickas hela beställningen i samma paket?
  Det beror på vilka inställningar som används. Det går exempelvis att välja att produkterna ska skickas i olika paket eller ett och samma. Därmed anpassas även logistikordrarna till Sverigefrakt utifrån den informationen.
 • Måste vi ha WooCommerce för att använda tjänsten?
  Ja, detta plugin är ett tillägg till WooCommerce och kan inte kopplas till andra E-handelssystem.
 • Vad finns för systemkrav?
  För att kunna installera och använda detta plugin krävs konto hos Unifaun och Sverigefrakt, PHP med version med minst 5.6 och tjänsten orderkoppling aktiverad.
 • Vad innebär orderkoppling?
  Orderkoppling är en tilläggstjänst som innebär att ordrar kan skickas automatiskt via ett API. När tjänsten aktiveras ges en API-nyckel som sedan skrivs in i inställningarna i detta plugin. Utöver detta anges login-uppgifter till Unifaun vilket innebär att tillåtelse ges till WooCommerce att skicka information till Unifaun.
 • Gäller det enbart för Sverigefrakt?
  Nej, det plugin som används, Woo Pacsoft Unifaun, kan användas för att överföra kunddata till en rad olika logistikföretag som är registrerade hos Unifauns logistikplattform. Sverigefrakt är enbart ett exempel och interaktion fungerar lika oavsett fraktbolag.

Hur fungerar outsourcad support?

Om ett företag väljer att ha outsourcad support innebär det att deras kundtjänst (delar av eller hela) sköts av ett externt företag. Genom denna lösning kan flera fördelar skapas för företaget samt bättre kundservice uppstå. Det vanligaste är att företag outsourcar som ett komplement till den egna supporten.

Så fungerar det – ett exempel

Johans mobilskal AB säljer mobilskal på nätet. Företaget drivs enbart av Johan och hans fru. Under en arbetsdag kommer det in frågor via mail, chat och telefon. De tycker egentligen om att ha kundkontakten men märker även att supporten ”rycker sönder” deras arbetsdag. De behöver lägga fokus på utveckling, inköp och logistik. Dessutom har de märkt att flera kunder efterfrågar kontakt på engelska. De bestämmer sig tillsammans för att ha outsourcad support via ett svenskt telemarketingföretag. En tydlig arbetsfördelning sker som innebär att detta företag delvis tar över chat och telefonsupport. Detta inte minst efter arbetstid. Mellan 16 – 22 kan alltså kunderna fortfarande få hjälp med enklare frågor via chat och telefon utan att Johan och hans fru behöver vara tillgängliga. De valde även att erbjuda support via engelska vilket blev mycket uppskattat av många kunder.

Exempel på tjänster inom outsourcad support

 • Kundservice inom E-handel och verksamhet online
  Att ha en chatfunktion som kan aktiveras direkt på hemsidan blir allt vanligare inom E-handeln. Kunden kan snabbt få svar på frågor utan att behöva skicka ett mail och vänta in svaret. Detta är en typisk verksamhet som kan skötas av outsourcad support. De kan svara på produktfrågor, leveranstider och guida besökaren. Skulle svårare frågor uppstå kan de alltid säga att de återkommer på mail och därmed överlåta ärendet till någon annan.
 • Prenumerationsärenden
  Att lägga prenumerationsärenden på outsourcad support är mycket vanligt. Orsaken är att de ärenden som kommer in ofta är mycket lätta att hantera. Det kan handla om att kontrollera, förlänga eller säga upp abonnemanget. Därmed kan detta lika gärna skötas av ett företag som är specialiserad på kundbemötande och hantering av denna administration.
 • Uppdatering av social media
  En tjänst som växer är hantering av social media. De som skriver en kommentar på Facebook eller Twitter förväntar sig svar relativt snabbt. Här kan supporten se till att ingen fråga förblir obesvarad och hela tiden bevaka de sociala medier som används.

Vilken vattenflaska speglar ditt företag?

Ska ert företag använda vattenflaskor som giveaway? Då är ni inte ensamma. Utbudet av olika vattenflaskor visar tydligt på att det är en populär produkt att använda inom marknadsföringen. Som företagare bör man däremot välja modell med omsorg. Det kan nämligen säga en del om företaget och den egna produkten. Dessutom kan rätt vattenflaska förstärka effekten av vad man vill uppnå med giveaways.

100 ml – En giveaway för dig på resa

Detta är en av de billigaste vattenflaskorna som ändå har en tydlig funktion. Flaskan rymmer enbart 100 ml vilket är den mängd vätska som får tas med på ett flygplan. Perfekt att använda vid säkerhetskontrollen då man aldrig behöver fundera på hur mycket vätska som är med. Passar perfekt som giveaway för de inom resebranschen eller säkerhetsbranschen. Kommer till stor sannolikhet bli en flaska som mottagaren är rädd om just på grund av dess tydliga funktion.

Klämflaskan – Billig och enkel giveaway att få med

En hopvikbar ”vattenflaska” som består av en klassisk plastkork med en hållbar liten plastpåse. Tack vare denna konstruktion är den extremt lätt att ta med sig på vandring, semestertrippen eller dagsutflykten. Brukar ofta ha ett hål där en karbinhake sitter. Kan upplevas lite ”billig” i vissa sammanhang samtidigt som ”extremt flexibel” i andra. Här handlar det till stor del om vilket företag som har sin profilreklam på flaskan och vad de står för. Är det ett företag inom ”outdoor” kan det passa perfekt.

Klassiska sportflaskan

Även om det finns ett stort utbud av sportflaskor så är de i grunden relativt lika. En lite större vattenflaska med pipkork som gör att man kan snabbt kan öppna och stänga korken. Det som skiljer är framförallt storleken på flaskan och hur korken fungerar. En del har även öppning på sidan för att det ska bli lättare att fylla dem.

Det är framförallt dessa flaskor som säljs som profilreklam. Detta inte minst när företaget vill sponsra ett idrottslag eller förening. Tack vare flaskans storlek är det lätt att skapa ett tillräckligt stort tryck så att det tydligt kan ses. Den är även billig i förhållande till att den kommer att användas ofta.

Cool, rolig eller lugn teamaktivitet i Stockholm

Cool, rolig eller lugn teamaktivitet i Stockholm

Ska företaget åka på kick-off eller kompisarna genomföra en svensexa? Önskas en lugn och stillsam teamaktivitet eller mer fartfylld? Här visas några exempel på teamaktivitet som hittas i Stockholm.

Dryckesprovningar

Boka en dryckesprovning med vin, champagne, öl eller whisky. Eller varför inte te eller kaffe? Dryckesprovning är en teamaktivitet som passar de flesta åldrar (över 18 år) och som leds av personer som är mycket kunniga på just den dryck som erbjuds. En fördel är att dessa även kan beställas till en specifik plats vilket i så fall innebär att upplevelseföretaget tar med sig alla drycker till denna plats. Passar utmärkt som kvällsaktivitet vid en konferens. Exempel är:

 • Whisky
 • Te
 • Kaffe
 • Cocktail
 • Vin
 • Kaffe & choklad
 • Vin & choklad

Lär känna Stockholm via teamaktivitet

Nyfiken på Stockholm? Boka en ativitet som visar staden från en oväntad sida. Det går exempelvis att gå på takåsarna för att se Stockholm från en högre höjd. Ett annat alternativ är guidade turer i Gamla Stan, en båttur i skärgården eller till och med en helikoptertur över staden.

Är det ett team på 10 personer brukar det gå att ordna detta som en enskild aktivitet dvs. att inte andra personer följer med på visningen eller guidningen.

Äventyr via Room Escape eller Laserdoom

Room Escape är minst sagt en teamaktivitet. De som inte kan samarbeta – kommer inte att lyckas med utmaningen. Kortfattat släpps gruppen in i ett rum och ska försöka ta sig ut. Detta genom att lösa gåtor, klura ut tekniska lösningar och hitta gömda skatter. Det kan alltså liknas med ”Fångarna på fortet” men med skillnaden att hela gruppen hjälps åt och att det är mer hjärna än styrka som krävs. Room Escape erbjuds av flera företag i Stockholm, med varierande svårighetsgrader.

Även Laserdoom är en teamaktivitet som lockar de som önskar adrenalin. Deltagarna drar på sig en väst som är kopplad ihop med ett laservapen. Genom att skjuta på de andras västar samlas poäng vilket avgör vilket lag som vinner matchen.

Onlineaktivitet – när alla inte kan vara tillsammans

Under våren 2020 ”blomstrade” teamaktiviteter som kunde utföras online. Detta på grund av coronapandemin. Många fick då upp ögonen för att aktiviteterna som kunde bokas till företagets fest, after work eller en avslappnad eftermiddag tillsammans.

Frågesport, uppdragsaktivitet eller kluriga problem. Det går idag att boka det mesta online där en lekledare håller i tävlingarna och för dem framåt.

Tips för att välja Ugl kurs i Göteborg

Tips för att välja Ugl kurs i Göteborg

Har du, som många andra, funderat på att gå en ugl kurs? Bor du dessutom i eller i närheten av Göteborg är det kanske det självklara valet när det kommer till stad att gå kursen i. Bra att veta är dock att utbudet är stort bara här, och det finns några saker som är bra att tänka på inför valet. Nedan kan du läsa några bra tips för att välja ugl kurs i Göteborg.

När vill du gå kursen?

Det är inte så svårt att hitta en ugl kurs i Göteborg, dom ges löpande av flera olika utbildare och vill man så går det att boka uppemot ett år i förväg. Däremot är det bra att tänka till innan man bokar in sig, då det finns en del förutsättningar för att kunna genomföra den här typen av kurs på ett effektivt sätt.

Några av dom saker som är viktiga att tajma för den som planerar att gå en ugl kurs är följande:

 • Se till att vara på en ”bra plats” på ett personligt plan
 • Se till att kunna koppla bort jobbet till 100%

Det är alltså inte helt optimalt att boka in sig i ett helt åt i förväg, då det är svårt att veta hur livet ser ut både jobbmässigt och privat. Å andra sidan är det alltid bra att vara ute i tid på platserna på en ugl kurs är begräsande.

Kolla utbudet av ugl i Göteborg

Det enklaste sättet att hitta ugl kurser i Göteborg är att använda sig av internet. Använd en vanlig sökmotor eller någon av dom sidor som samlat och listat flera kurser som finns att tillgå. Kolla var i Göteborg kurserna hålls, vilka kursgårdar det gäller och annat som känns viktigt. Upplägget är detsamma oavsett utbildare, det är bara detaljerna runt om kring som skiljer sig.

Jämför priser

Om det finns flera utbildare som erbjuder kursen precis när du vill gå den kan det vara smart att jämföra priserna, då dessa kan skilja sig en del. Priset för ugl ligger från ca 24 000 till ca 30 000 och en kurs i Göteborg kan skilja sig i pris jämför med en annan inom samma område. Om det är en viktig detalj är det helt klart värt att lägga några extra minuter på att jämföra priserna.