En vägledning om stambyte

Stambyte Stockholm blir allt vanligare då stadens fastigheter åldras. Många fastighetsägare inser behovet av att byta ut gamla, slitna och ibland skadade avlopps-, vatten- och värmerör. Ett stambyte innebär omfattande arbete, men resultatet blir ett modernt och driftsäkert system.

Varför stambyte?

Att byta stammar i en fastighet i Stockholm är ofta nödvändigt när de befintliga stammarna blivit gamla och utslitna. Det kan leda till återkommande problem med stopp i avloppen, svårigheter att hålla rätt temperatur på vattnet och läckage som orsakar fukt- och mögelskador. Genom att utföra ett stambyte kan man förebygga sådana problem och få stammar som håller i flera decennier framöver. Ett stambyte i Stockholm är ett omfattande arbete då alla vatten- och avloppsstammar i en fastighet behöver bytas ut. Det innebär ingrepp i badrum, kök och andra utrymmen där stammarna finns. Golv, väggar och ibland även tak behöver brytas upp för att komma åt rören. Efteråt måste allt så klart återställas.

Noggrann planering är A och O vid stambyte

Innan man påbörjar ett stambyte måste arbetet planeras noga. Bland annat måste man ta fram ritningar över husets stamdragningar för att veta exakt var man behöver göra ingrepp. Detta minimerar risken för överraskningar längre fram. Även själva bytesordningen för de olika stammarna måste planeras så att fastigheten inte blir helt utan vatten och avlopp under arbetet.

När alla förberedelser är klara kan själva stambytet påbörjas. Först måste de gamla stammarna kapas över på strategiska ställen. Sedan dras de nya stammarna in och ansluts till de befintliga delarna. Därefter testas de nya systemen noga så att inga läckage eller andra problem uppstått vid installationen. När detta är klart återställs alla ytskikt som golv, kakel och tapeter. De nya stammarna kan bestå av olika material, vanligast är plaströr men även koppar och rostfritt stål förekommer. Plaströr är billigast men har begränsad livslängd. Koppar och rostfritt håller längre men kostar mer. Stålrör bör undvikas eftersom de rostar sönder relativt fort. Valet av material beror på husets förutsättningar och budgeten för stambytet.

Så mycket kostar ett stambyte

Kostnaden för stambyte Stockholm varierar kraftigt beroende på husets storlek och utförande. En normal tvåa kan komma undan med 150 000-200 000 kr. Villor och större fastigheter landar ofta på en halv till en miljon kronor. Summan beror på mängden stammar, vilket material man väljer och omfattningen på återställningsarbetet efteråt. Många fastighetsägare i Stockholm kan få bidrag från kommunen eller andra instanser för att finansiera stambytet. Bidragen ges främst för att motverka fukt- och mögelproblem men även för att förbättra inomhusmiljön och minska risken för vattenskador. Storleken på bidragen varierar beroende på åtgärdens syfte.

Badrumsrenovering – vad får man göra själv?

Badrumsrenovering – vad får man göra själv?

Badrumsrenoveringar kan bli dyra. Riktigt dyra. Många svenskar lägger flertalet tiotusentals kronor, inte sällan hundratusentals kronor, på omfattande badrumsrenoveringar. Med det sagt, så behöver det inte vara en ren ekonomisk förlust.

Faktum är att en väl utförd badrumsrenovering kan höja priset på bostaden. Allt fler anser att badrummet blir ett allt viktigare utrymme i hemmet. Man brukar tala om att det blir en procentuell ökning av värdet – så om du säljer en redan dyr lägenhet i Stockholm eller Göteborg (särskilt i Stockholm är bopriserna höga), så kan du få tillbaka det som du har lagt ut.

För många handlar badrumsrenoveringen ganska mycket om ekonomi. Om det inte är för att man har en begränsad budget, så kan man renovera just in för en försäljning. Mycket av planeringsarbetet kommer för många därför att handla om kostnader – vad man bör spara in på, och vad man kan lägga lite mer på.

Ett vanligt område att spara in pengar på är just hantverkarkostnaderna. Under en omfattande badrumsrenovering äter hantverkarnas timpriser upp en rejäl del av budgeten. Med rätta – är man händig och har förkunskaper, så kan man göra mycket själv. Samtidigt finns det en del arbeten man bör lämna åt behöriga.

Det här kan du göra själv

Enklare arbeten som att byta köksluckor är något som de flesta gör själva. Även rivningen är ett moment som många klarar av utan hantverkares hjälp. Att sätta upp klinkers och att måla är andra uppgifter som många väljer att göra på egen hand.

Bara för att man kan göra det själv, är det dock inte givet att man bör göra det. Dock kommer dessa arbeten inte att innebära någon livsfara om du inte har kompetensen att göra det, så som är fallet med elarbeten, till exempel.

När det gäller målning och plattsättning är det många som säkerligen skulle kunna göra det själv, men väljer ändå att hjälp av en hantverkare.

Det här bör du inte göra själv

Det som främst bör undvikas som lekman är elarbeten. Även om arbetet i sig inte behöver vara särskilt komplicerat, så finns det risker för hälsan om något går fel. Även många VVS-arbeten lämnas bäst åt hantverkarna.

Att hitta en hantverkare är enkelt. Om man vill spara pengar är det en bra idé att ta in flera offerter och jämföra dem. Sökningar på till exempel ”vvs för badrumsrenovering i Stockholm” eller ”vvs för badrumsrenovering i Stockholm” bör ge dig träffar på flertalet firmor att kontakta, en med många positiva omdömen är stockholmsbadrumsrenovering.se med kunniga och professionella hantverkare.