Enkla steg för trygg energiöverenskommelse

Att teckna elavtal är en viktig del av att säkerställa tillgången till elektricitet i hem och företag i Sverige. Ett elavtal reglerar villkoren mellan konsumenten och elleverantören. Det finns två typer av avtal som man bör vara medveten om: elnätsavtal och elhandelsavtal. Elnätsavtal är kontraktet som ger tillgång till användning av elnätet, medan elhandelsavtalet är avtalet för själva inköpet av elektriciteten som förbrukas. Det är essentiellt för konsumenter att förstå skillnaden mellan fasta och rörliga priser när man tecknar elhandelsavtal. Ett fast pris innebär att priset per kilowattimme (kWh) är låst under avtalstiden, medan ett rörligt pris kan ändras i enlighet med marknadens fluktuationer.

I Sverige finns det en mängd elleverantörer där konsumenter kan jämföra och teckna elavtal anpassade efter sina specifika behov. Det är enkelt att byta elleverantör eller teckna ett nytt avtal online, och konsumenter uppmanas att regelbundet se över sina avtal för att säkerställa att de har det mest fördelaktiga avtalet baserat på deras förbrukningsmönster och den aktuella elmarknaden.

Grundläggande om Elavtal

Elavtalet är en viktig del av att förvalta och förstå kostnaden för din elförbrukning. Det fastställer villkor såsom elpriset per kWh och eventuell bindningstid.

Vad är Elavtal och Elhandel

Elavtal är ett kontrakt mellan konsumenten och en elleverantör där detaljerna kring leverans och kostnad för elen specificeras. Elhandel avser processen att köpa och sälja elektricitet. Det är vanligt att kunderna kan teckna elavtal med antingen fast pris, där elpriset är låst under avtalstiden, eller rörligt pris som följer marknadens timpris. År 2024 erbjuder många elhandelsföretag kontrakt utan bindningstid, vilket ger större flexibilitet för kunden.

Välja Elhandelsavtal

När man ska välja elhandelsavtal är det viktigt att jämföra olika faktorer såsom elpris, bindningstid, och avtalsvillkor. Konsumenter bör även undersöka om avtalet erbjuder fördelaktiga erbjudanden eller tjänster som kan påverka fakturan positivt, som energisparsystem. Det bästa elavtalet kan variera beroende på personlig förbrukning och preferenser.

Funderingar vid val av elhandelsavtal 2024:

 • Rörligt eller fast pris?
 • Eventuell bindningstid och uppsägningstid.
 • Avtalsvillkoren och eventuell ångerrätt.

Förståelse av Elnätsavtal

Elnätsavtalet sköts av en lokal nätägare och reglerar överföringen av elektricitet till kundens adress. Detta är skilt från själva elhandelsavtalet som täcker själva elens pris. I Sverige är elnätet ett monopol vid given adress, vilket innebär att det bara finns en nätägare per område. Elnätsavgiften är en fast del på fakturan och betalas för användningen av elnätet där både fasta avgifter och rörliga delar baserat på förbrukad kWh kan ingå.

Optimera ditt Elavtal

Att optimera sitt elavtal involverar att undersöka elavtal från olika elbolag för att hitta det mest fördelaktiga baserat på faktorer som förbrukning och bostadstyp. Det är viktigt att jämföra elpriser, betalningsalternativ, miljöpåverkan och tillgänglig kundservice.

Byta och Jämföra Elavtal

Det första steget i att optimera sitt elavtal är att regelbundet jämföra erbjudanden från olika elhandelsföretag. Vid byte av elavtal är det viktigt att faktorerna postnummer, bostadsform (bostadsrätt, villa, lägenhet) och elförbrukning vägs in. Med jämförelsetjänster kan du enkelt hitta det billigaste elavtalet som passar din specifika situation. För att säkerställa en smidig övergång bör du kolla upp om det finns ingen bindningstid eller eventuella avgifter för att byta elavtal.

Elpriser och Betalningsalternativ

Elpriset kan variera beroende på avtalstyp, där man kan välja mellan fast pris, rörligt pris baserat på spotpris från Nordpool, eller inköpspris. Välj ett betalningsalternativ som passar dig, där många elbolag erbjuder faktura, e-faktura, autogiro eller app-baserade lösningar. Vissa elhandelsbolag erbjuder även rabatt för vissa betalningssätt eller kundgrupper.

Miljö och Alternativa Energikällor

Den miljömedvetne konsumenten kan välja fossilfri el, ofta från förnybara källor som sol, vatten och vind. Genom att teckna avtal med ett elbolag som försörjer dig med miljövänlig energi kan du spara pengar samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid. De flesta elavtal inkluderar numera en andel el från förnybara källor, men det är alltid bra att kontrollera exakt hur mycket av den är miljömärkt.

Kundservice och Extra Tjänster

En annan viktig aspekt när man optimerar sitt elavtal är kundservice. Försäkra dig om att bolaget har en hög servicekvalitet och att hjälp är lättillgänglig via telefonnummer eller online via BankID. Vissa elhandelsbolag erbjuder extra tjänster som personlig energirådgivning, appar för energiövervakning eller förmånliga tilläggstjänster som kan innebära ytterligare besparingar för konsumenten.

Det uppskattat hos personalen att få gåvor av sin arbetsgivare

Gåvor har länge varit en viktig del av den mänskliga interaktionen och den sociala strukturen. Men har du någonsin undrat vilken psykologisk inverkan gåvor kan ha på arbetsplatsen? En gåva är inte bara en gest av vänlighet eller en belöning för ett väl utfört arbete. Det handlar faktiskt om mycket mer än så. I denna artikel utforskar vi därför de djupare psykologiska aspekterna och förklarar varför det är uppskattat hos personalen att få ta emot gåvor från arbetsgivaren.

Därför är det uppskattat hos personalen att få gåvor av arbetsgivaren

Det finns många olika skäl till att det är uppskattat hos personalen att få gåvor från sin arbetsgivare:

 • Uppskattning och motivation. Forskning har visat att känslan av att vara uppskattad kan vara en stark drivkraft för anställda. En noga utvald gåva kan fungera som en katalysator som ingjuter denna känsla hos medarbetarna. Därmed kan gåvan bidra till en förstärkt arbetsmoral och ökad produktivitet.
 • Social sammanhållning. Att ge och ta emot gåvor är ett sätt att stärka de sociala banden på arbetsplatsen och främja en känsla av samhörighet. Detta är särskilt viktigt på just arbetsplatser, där teamets arbete och relationer kan ha en direkt inverkan på företagets framgång.
 • Lyckligare och mer nöjda medarbetare. Studier har också visat att gåvor har en positiv effekt på medarbetarnas glädje och allmänna välbefinnande. Det är alltså uppskattat hos personalen att få gåvor, men det kan också leda till lyckligare och mer nöjda medarbetare. I förlängningen kan detta också leda till en mer positiv arbetsmiljö, vilket förstås är fördelaktigt för såväl arbetsgivaren som för de anställda.
 • Återgäldning och återkoppling. En intressant psykologisk aspekt av att ge gåvor är det fenomen som kallas återgäldning. När människor tar emot en gåva känner de ofta en undermedveten drivkraft att återgälda gesten på något sätt. Därmed kan det skapas en positiv cirkel av ömsesidig uppskattning och respekt som stärker relationerna på arbetsplatsen.
 • Status och maktbalans. Gåvor kan också spela en roll när det kommer till hierarkier och maktstrukturer på arbetsplatsen. En dyr eller extravagant gåva kan försätta mottagaren i en obekväm situation. Personen kan känna sig skyldig eller mindre inflytelserik. Därför är det viktigt att välja gåvor med omsorg för att undvika att skapa oönskade spänningar.

Guldexperten är en aktör som köper och säljer guld

Du kan handla med guldföremål såsom guldsmycken, guldtackor och andra gyllene föremål. Detta gör du genom att köpa och sälja detta fysiska guld i form av smycken, mynt eller liknande. Att göra detta är ett populärt sätt att investera tack vare guldets höga historiska värde samt dess sällsynthet. När du vill göra detta kan du med fördel vända dig till Guldexperten – detta är en svensk aktör som köper och säljer fysiskt guld.

Därför bör du handla med guld hos Guldexperten

Det finns flera fördelar för dig att handla med guld hos till exempel Guldexperten:

 • Du får ett skydd mot inflationen. Guldet har historiskt sett använts som ett skydd mot inflation samt som ett sätt att bevara värde. I takt med att värdet på traditionella valutor, såsom den amerikanska dollarn, sjunker brukar värdet på guld öka. Därmed är detta ett bra tillgångsslag att vara investerad i när det råder en stor osäkerhet i ekonomin.
 • Du kan diversifiera din investeringsportfölj. Ett annat bra skäl att köpa guld hos Guldexperten är diversifieringen. Att vara investerad i fysiskt guld är ett bra sätt att diversifiera en investeringsportfölj. Genom att investera i detta tillgångsslag kan du nämligen balansera upp din portfölj mot de risker som aktier och andra tillgångsslag är förknippade med.
 • Detta är en väldigt likvid tillgång. En stor fördel med att handla med just fysiskt guld är att likviditeten är guld. Du kan enkelt köpa och sälja guldföremål till det aktuella guldpriset.

4 tips till dig som vill börja handla med fysiskt guld

Vill du börja handla med fysiskt guld? Då bör du ha dessa tips i åtanke:

 1. Gör ordentliga efterforskningar innan du ger dig in på denna bana och se till så att du förstår guldet som råvara och vad som rör priset uppåt och nedåt.
 2. Bestäm dig för vilken typ av fysiskt guld du ska investera i, såsom guldtackor eller guldmynt.
 3. Gör ditt inköp och se till att lagra det fysiska guldet på ett säkert sätt.
 4. Håll ett öga på marknaden för att se hur priset på guld rör sig och var beredd att sälja om du tycker att guldet är övervärderat.

Fördelaktigt att skyltskåp utomhus för restauranger och andra företag

Driver du en restaurang eller kanske någon annan typ av företag? Om så är fallet bör såklart fokus ligga på kärnverksamheten. Om det rör sig om en restaurang består den i att servera god mat och dryck. Men restauranger och andra företag lägger även en hel del resurser i form av tid och pengar på marknadsföring och presentation. Ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta hand om denna bit är genom att montera ett skyltskåp utomhus. Läs vidare så förklarar vi varför det är så!

3 fördelar med att montera skyltskåp utomhus vid företagets lokaler

Det finns flera skäl till att det kan vara fördelaktigt att montera ett skyltskåp utomhus vid företagets lokaler. Faktum är att det till och med kan finnas anledning att montera flera sådana i denna utomhusmiljö. Till fördelarna med att göra detta hör att:

 • Det blir enklare att kommunicera menyn eller tjänsteutbudet på ett effektivt sätt. Genom att köpa ett skyltskåp utomhus till bästa pris och sätta upp detta vid företagets lokaler kan ni på ett effektivt sätt kommunicera er restaurangmeny eller ert tjänsteutbud. Detta på ett sätt som gör det enkelt för era kunder att ta till sig av informationen och kommunicera den på ett smidigt sätt. Därmed kan en sådan här lösning gör att ni dels får fler potentiella kunder som kliver in genom dörren och dels att det ökade intresset driver upp er försäljning.
 • Ni kan spara tid när ni vill byta ut den information som presenteras. En annan fördel med denna lösning är att den kan spara er mycket tid och möda när ni vill byta ut informationen. Den information som presenteras kan nämligen behöva uppdateras eller ersättas från tid till annan. Denna lösning gör att ni på ett enkelt och smidigt sätt själva kan byta ut informationen utan att behöva tillverka helt nya skyltar. Till exempel kan ni själva trycka den information som placeras inuti skyltskåpet.
 • Det är en sund investering som sparar er pengar. Till syvende och sist är detta en sund investering som kan spara ert företag pengar. Detta genom såväl kostnadsbesparingar som det faktum att den kan öka försäljningen.

Därför bör ni arrangera ett streamat liveevent

Livestreaming är ett fenomen som har kommit för att stanna och som bara växer sig allt större med tiden. Detta format är också ett som ert företag bör ta i beaktande när ni ska anordna ett evenemang av något slag. Genom att arrangera ett streamat liveevent kan ni nämligen nå ut till en bredare målgrupp och skapa ett större engagemang kring ert varumärke. Dessutom kan videoströmmen paketeras om och återanvändas i flera olika kanaler.

Nedan belyser vi dessa olika fördelar lite mer i detalj!

3 fördelar med ett streamat liveevent för ert företag

Till de största fördelarna med ett streamat liveevent hör att det:

 • Sänds live men egentligen är tidlöst. När livestreamen är färdig kan eventet laddas upp i sin helhet på flera olika digitala plattformar. Till exempel kan det publiceras på företagets webbplats men även delas i sociala medier. Därmed kan även personer som inte hade möjlighet att se eventet live se det i efterhand. Dessutom kan de som deltog i ert liveevent också se eventet på nytt så många gånger som de önskar.
 • Kan ses av vem som helst. En annan stor fördel med att livestreama ett event är att eventet då kan ses av vem som helst. Detta till skillnad från en paneldebatt som bara hålls i fysisk form och inte sänds digitalt. Fördelen med att vem som helst kan se eventet varifrån som helst är att ni kan nå en betydligt bredare målgrupp. Ni har då möjlighet att nå alla de individer som ingår i er målgrupp istället för bara det fåtal som har möjlighet att komma till ett fysiskt evenemang.
 • Skapar ett större engagemang. Ytterligare en fördel med ett streamat liveevent är att ett sådant vanligtvis skapar ett stort evenemang. Forskning har nämligen visat att uppemot var fjärde person är mer benägen att göra ett köp efter att ha sett ett relevant videoklipp. Detta betyder att video är ett väldigt viktigt format som ert företag inte bör bortse ifrån. Men detta gäller inte endast förinspelade videoklipp utan är även sant för evenemang som sänds live i ett digitalt format.

Ta in en föreläsare och bli bättre på att hantera media

En överväldigande majoritet av alla journalister tycker att de personer som arbetar med kommunikation på företag har mycket att lära. Journalisterna upplever att dessa yrkesmän och -kvinnor ofta är dåligt förberedda och borde lära sig mer om hur medier faktiskt fungerar. Detta innan de kontaktar medierna för att pitcha sina pressreleaser och liknande. Därför har ditt företag mycket att vinna på att ta in en föreläsare och putsa upp kunskaperna i hantering av medier.

Mediehanteringen behöver inte göras mer komplicerad än nödvändigt

Vissa pessimister kan hävda att hanteringen av medierelationer är lite som att försöka spela fotboll på ett minfält. Detta är förstås en ganska överdriven beskrivning av situationen – det handlar istället mer om att lösa ett problem. Allt du egentligen behöver göra är att hålla dig till några enkla regler och känna till de mest effektiva verktygen som du kan använda dig av.

Därför kan en medieträning i form av en underhållande föreläsning vara intressant för många svenska företag. Men träningen kan även ske i form av en kurs som sträcker sig över flera dagar och inkluderar allt från djupstudier och intervjuträning till presskonferensövningar. Det handlar helt enkelt om att hitta en föreläsare som vet hur man hanterar medier och kan matcha ert behov mot rätt sorts träning och utbildning.

Några exempel på vad en föreläsare kan lära dig och dina medarbetare

Det finns såklart många olika saker som ert företag kan lära av att ta hjälp av en föreläsare med kunskap om mediehantering. För att summera de konkreta saker som bör finnas på plats för att en PR-kampanj ska bli framgångsrik kan vi dock nämna dessa:

 • framtagandet av en tydlig strategi
 • uppbyggnaden av ett effektivt PR-team
 • skrivandet av en fängslande story
 • sökandet efter rätt personer att kontakta
 • mätandet av PR-kampanjens framgång

Genom att sätta er in i hur ni ska hantera medier och följa ett enkelt ramverk kan ni skörda stor framgång på området. Det finns nämligen mycket att vinna på att höja kompetensen inom detta område och uppvisa en större professionalism utåt. Detta oavsett om ert företag är stort eller litet.

Reynolds inspirerar till bättre digital marknadsföring

Digital marknadsföring är ett vitt begrepp som innefattar en hel rad olika marknadsföringskanaler. Några exempel på sådana är: sökmotorer, webbplatser, sociala medier och nyhetsbrev. Det rör sig helt enkelt om den nya marknadsföringen som utlovar hög avkastning på dina investerade marknadsföringspengar. Om du vill kunna uppnå ännu bättre resultat inom detta område gör du bäst i att spana in reynolds international marketing!

Carl Reynolds och hans team bjuder på guider och tips

Carl Reynolds är grundare och vd på R.I.M. (Reynolds International Marketing). På företagets webbplats delar han och hans team av experter med sig av sina bästa tips för en lyckad digital marknadsföring. Om du vill kunna ta del av bra och inspirerande information på ämnet bör du därför spana in deras hemsida och även signa upp dig för deras nyhetsbrev!

Så lyckas du med din digitala marknadsföring

Vi förutsätter nästan att du redan har skrivit upp dig för att ta emot det nyhetsbrev som R.I.M. skickar ut på regelbunden basis. Genom att göra detta får du nämligen matnyttig information och tips direkt i din inkorg i mejlen. Men för sakens skull kommer vi även dela med oss av ett antal råd kring digital marknadsföring här.

Det sätt på vilket du bör tackla den digitala marknadsföringen och alla dess kanaler varierar nämligen utifrån ditt företags målsättningar. Det är dock viktigt att du tar fram en plan som ligger i linje med företagets strategier och mål. När du gör detta bör du ha i åtanke att planen bör:

 • bygga på realistiska målsättningar
 • ha ett utfall som kan granskas utifrån specifika mätvärden och nyckeltal
 • innefatta en effektiv säljtratt
 • baseras på en förståelse för vad som är effektivt innehåll
 • vara strategiskt utformad men samtidigt också flexibel
 • gå ut på att ta fram ett bibliotek av innehåll som aldrig går ut tiden
 • staka ut en tydlig riktning för skapandet och delningen av innehåll

Genom att följa dessa tips kan du bygga en effektiv strategi för innehållsmarknadsföring. När planen är lagd är det “bara” att exekvera på den och invänta det förväntat goda resultatet!

Hitta rum för utveckling med coworking i Stockholm

Ett coworking-kontor är en modern och flexibel lösning för mindre företag, som ägnar sig åt en blandning av aktiviteter i sin verksamhet. Genom att dela på lokaler och utrymme med andra får man tillgång till mer resurser än vad företaget annars hade haft. T.ex. har kontoren ofta ett flertal olika rum och avdelningar för möten, inspelning och fokuserat arbete. Tanken bakom coworking i Stockholm är att erbjuda sådant som kanske hade varit för dyrt eller onödigt för ett enskilt företag att investera i. Att dela på kostnaderna kan möjliggöra för företagen som hyr plats på kontoret att boka och nyttja de olika rum som kanske bara behövs någon gång ibland. För växande företag i Stockholm är coworking ett alternativ värt att överväga.

Tre sätt att effektivisera coworking på delat kontor

En farhåga med coworking är för många att det kommer finnas för mycket distraktioner i lokalerna, och att man kommer bli mer stressad än tidigare. Det finns sätt att hantera detta, och det är bra att ha en strategi i förväg.

 • Planera in dagen så att det finns tid och marginaler för spontant umgänge, men också för fokuserat arbete. Många har större förmåga till fokus under förmiddagen, för att sedan bli lite mer lättstörda under eftermiddagen, så ett vanligt förslag är att sitta fokuserat under förmiddagen, och inte boka in för många möten tidigt på dagen.
 • Välj placering i kontoret utifrån vilken typ av arbete som ska utföras. Undvik t.ex. att sitta i tysta delar om det snart kommer komma ett viktigt samtal, och liknande.
 • Använd brusreducerande hörlurar, gärna en modell som syns för de andra på kontoret, så de kan undvika att störa när lurarna är på. Många upplever att de fokuserar bra när de lyssnar på avkopplande musik, naturljud eller vitt brus.

Upplev kreativitet och arbetsglädje på delat kontor

Många som testar coworking kommer från små lokaler och kanske inte ens har haft kollegor att umgås med på dagarna, vilket gör det till en ny upplevelse av kontorslivet när det plötsligt finns sällskap kring lunchbordet! Att dela utrymme med andra bolag kan många gånger ge ringar på vattnet som leder till ökad arbetsglädje och nya idéer att utforska för verksamheten.

Enklare tidrapportering och fakturering med digitalt system

Vill du hålla koll på hur många timmar du plöjer ner i projekt som du faktiskt kan fakturera dina kunder för? Detta är ett problem som många brottas med, både frilansare och större företag. Redan nu kan vi också avslöja att du har mycket att tjäna på att välja ett digitalt system som underlättar din tidrapportering och fakturering. Varför försöka hålla koll manuellt när du kan sköta det hela på ett mer automatiserat sätt?!

Till att börja med är det viktigt att klargöra vad vi menar med timmar som du kan fakturera för. Fakturerbar tid brukar man i regel definiera på följande sätt: tid som används för att utföra arbetsuppgifter i ett kundprojekt. Några exempel på sådana uppgifter är:

 • Planering av projektet och dess tidslinje
 • Research som utförs inom ramarna för det aktuella projektet
 • Det faktiska arbete som ligger till grund för projektet
 • Möten som har med projektet att göra
 • Revideringar som görs på begäran av kunden

Så underlättar du din tidrapportering och fakturering

Till att börja med bör du såklart införskaffa ett digitalt system för tidrapportering och fakturering. Ett sådant kommer nämligen underlätta enormt när det kommer till att rapportera tiden i de projekt som du utför. Den rapporterade tiden ligger sedan till grund för faktureringen ut mot kund. Som du märker hänger allt detta samman på ett väldigt sömlöst och trevligt sätt!

Så hur bör du då se till så att du fakturerar för din tid på ett korrekt sätt? Några bra tumregler att följa kan vara att du:

 • Sätter ett fast timpris för ditt arbete. Innan du tar på dig ett uppdrag vill du såklart veta hur mycket pengar uppdraget ger dig. Ett bra sätt att beräkna detta på kan vara med hjälp av ett fast arvode i form av ett timpris. Börja därför med att ta reda på hur mycket ditt arvode bör vara för det arbete som du gör för dina kunder.
 • Fakturera enligt ett förutbestämt schema. Välj hur ofta du ska fakturera dina kunder och skicka sedan dina fakturor enligt detta schema.
 • Håll koll på den tid du lägger ner. Använd tidrapportering för att hålla koll på hur mycket tid du kan fakturera respektive kund för.

Trygg och säker vårdbemanning på rätt sätt

Vissa bemanningsföretag fokuserar på att hyra ut socionomer eller lärare – andra bemannar vården med kompetent vårdpersonal. Somliga aktörer kan till och med anses vara specialister inom såväl vårdbemanning som inom annan typ av bemanning. I denna artikel är det dock bemanningen ute i vården som vi kommer att fokusera på.

För det har väl knappast undgått någon att just bemanningen i vården är en het potatis och ett olöst problem. Det är idag väldigt svårt för vårdgivare att bemanna upp sina vakanser med erfaren och kompetent vårdpersonal av olika slag. Detta gäller alldeles oavsett om det rör sig om ett behov av läkare, sjuksköterskor eller annan personal. Som tur är kan vårdgivarna få en avlastning i denna fråga genom att samarbeta med ett bemanningsföretag med fokus på vården.

De bemanningsbolag som vi syftar på i vår beskrivning ovan är nämligen specialister på just vårdbemanning. De har under årens lopp arbetat fram rutiner och kontroller som används för att matcha kundernas kravprofil mot kompetenta konsulter. Bemanningsföretagen har därmed tillskansat sig en specialistkunskap när det kommer till att bemanna upp lediga platser inom vården. Detta är inte bara fördelaktigt för den vårdpersonal som vill kunna hyras ut, utan det är även positivt för er som vårdgivare.

Fördelarna med kvalitetssäkrad vårdbemanning

Det är såklart uppenbart att det finns många viktiga fördelar med en kvalitetssäkrad vårdbemanning. För att bara nämna några av fördelarna för er som arbetsgivare kan vi trycka på att ni:

 • Samarbetar med ett bemanningsföretag som specialiserar sig på bemanning inom vården. Den kvalitetssäkrade rekryteringen och uthyrningen av vårdpersonal som konsulter sker genom en gedigen och väl utarbetad process. Detta görs för att säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats i vården.
 • Får tillgång till konsulter som har genomgått en omfattande kontroll av behörighet och kvalitet. Konsulterna har som sagt granskats för att bemanningsföretaget ska kunna sålla agnarna från vetet före uthyrning.
 • Kan få hjälp med att täcka såväl tillfälliga vakanser som mer långsiktiga sådana. De konsulter som hyrs ut kan därmed bidra till att höja kompetensen på arbetsplatsen.

Kontakta ditt specialiserade bemanningsföretag inom vårdbemanning för mer information!