Brixo tilltalar flera olika kundgrupper som vill låna pengar

I takt med att det ekonomiska landskapet fortsätter att utvecklas gör även konsumenternas ekonomiska behov och situation detsamma. Då vi lever i tider som är dynamiska är det viktigt att du som privatperson är medveten om vilka finansiella lösningar som finns tillgängliga. Du behöver även ta reda på hur dessa kan matcha ditt unika behov. Så är bland annat fallet med de lösningar som Brixo tillhandahåller med sin banbrytande digitala plattform.

4 kundgrupper som kan känna sig som hemma hos Brixo

Brixo är en svensk långivare som erbjuder sina kunder ett unikt erbjudande. Men för vilka personer lämpar sig då erbjudandet ifråga? Dessa är några av de kundgrupper som passar in i företagets målgrupp:

 • De som snabbt vill kunna ansöka om ett lån utan krångel. Till att börja med vänder sig företaget till alla som vill kunna göra en låneansökan på ett snabbt, effektivt och okomplicerat sätt. Företaget har digitaliserat hela ansökningsprocessen och därigenom minimerat den tid som det tar att göra en ansökan. Därmed är deras erbjudande ett bra alternativ för dem som är i behov av att få låna pengar men gärna vill undvika tidsödande pappersarbete och omfattande byråkrati.
 • De som vill kunna låna pengar på ett mer flexibelt sätt. Nästa kundgrupp som bör överväga att kika närmare på Brixo och företagets tjänster är de personer som är på jakt efter ett flexibelt sätt att låna pengar. Företaget erbjuder nämligen en lösning som gör det möjligt för deras kunder att ta ett lån med flexibla villkor. Flexibiliteten innefattar såväl återbetalningen av de lånade pengarna som möjligheten att låna om och om igen.
 • De som vill kunna betala av mindre och dyrare skulder. En annan kundgrupp som bör fundera på att ansöka om ett lån hos denna långivare är de personer som vill konsolidera sina skulder. Du kanske har flera olika lån och krediter med varierande räntor där vissa räntor är väldigt höga? Om så är fallet skulle du potentiellt sett kunna ta ett lån hos detta företag för att på så vis kunna betala av de övriga mindre skulderna.
 • De som uppskattar transparenta villkor och tydlig kommunikation. Sist men inte minst bör du som uppskattar en tydlig kommunikation och transparenta villkor kika närmare på företagets erbjudande.

En distansutbildning ställer höga krav på dig

En distansutbildning har förstås både fördelar och nackdelar om man jämför utbildningen med mer traditionella utbildningar. Det kan vara svårt för dig som blivande student att avgöra om en utbildning på distans är rätt val för just dig. Läs vidare så ska vi försöka ge dig en fingervisning som indikerar huruvida du är av rätt skrot och korn eller ej!

När du går en distansutbildning är det till att börja med viktigt att du verkligen är tillräckligt motiverad för att kunna studera på ett självgående sätt. I princip allt inlärningsmaterial behöver du nämligen hantera och tillgodogöra dig helt på egen hand. Det innebär att du behöver vara viljestark, ansvarstagande och kunna styra upp din utbildning och inlärning efter eget huvud. Långt ifrån alla studenter har förmågan att kunna fortskrida med inlärningen i en lagom takt.

Denna utbildningsform ger dig inte heller möjligheten att kommunicera särskilt mycket eller att uttrycka dig socialt. När du går en distansbaserad utbildning ligger fokus på dig som individ – du ges stor frihet under ansvar och behöver själv säkerställa att du tillgodogör dig den kunskap som erbjuds. Dina kontakter med lärare och andra studenter kommer att vara minimal eller kanske rentav obefintlig. Därför kommer du inte få möjlighet att utveckla din kommunikationsförmåga eller lära dig att samarbeta med andra.

Så varför skulle jag vilja gå en distansutbildning?

När du läser styckena ovan kan det kanske framstå som att vi är negativt inställda till fenomenet distansutbildning. Så är dock inte fallet – faktum är att det finns flera fördelar för dig som student med att gå en utbildning på distans. Så varför skulle du då vilja göra detta om de krav som ställs på dig är så höga, kanske du undrar?

Fördelarna med en distansutbildning är som sagt flera:

 • Du får chansen att lära dig nya saker i din egen takt.
 • Utbildningen och inlärningen kan ske på tider som passar ditt schema och livspussel.
 • Du är inte bunden till en viss plats under utbildningens gång.
 • Om du har rätt personlighetstyp för denna typ av utbildning kan du till och med uppnå bättre studieresultat när du studerar på distans.

Personlig assistans för barn

Dom flesta barn föds helt friska och har endast behov av sina föräldrar. Tyvärr gäller inte det för alla – en del föds med allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar som gör att personlig assistans kan komma att bli aktuellt. En del barn får assistans mer eller mindre redan från födseln, medan andra får det senare. Här kan du läsa mer om assistans för barn – hur det kan vara och hur det skiljer sig från assistans för vuxna.

Skillnader mellan personlig assistans för barn och vuxna

Det finns en hel del saker som kan skilja sig mellan personlig assistans för barn och för vuxna personer. Det första är att man som assistent arbetar hemma hos en familj och är med i det mesta dom gör, vare sig det är vardagliga rutiner, aktiviteter eller resor. Man kan säga att man blir en del av familjen eftersom man är barnets händer, fötter och röst i många situationer. Sedan finns det såklart även vuxna med assistans som bor hemma hos familjen men det är inte lika vanligt.

Något annat som skiljer sig är utvecklingen av assistansen. Personlig assistans kan behöva utvecklas oavsett om personen är ung eller gammal, men när det gäller barn så är det just barnets ålder som ofta står till grund för hur insatserna utformas. Man kollar på ålder för att se hur vad en motsvarande person i samma ålder klarar av på egen hand, för att få en bild av var insatserna behöver sättas in. Eftersom barn ständigt utvecklas så behöver även assistansen göra det.

Det är också åldern som avgör vad som är så kallat föräldraansvar och inte – för en del barn med sjukdom eller funktionsnedsättning behövs inte personlig assistans eftersom dom insatser som behövs också är aktuella för friska barn i samma ålder – till exempel matning, tal och blöjbyten. I takt med att barnet blir äldre och ”borde” kunna gå på pottan, lära sig prata och äta själv så förändras detta och assistans kan vara nödvändigt för att barnet ska få en fungerade vardag.

Grundläggande behov

För att ett barn ska beviljas personlig assistans finns dock samma krav på grundläggande behov som för vuxna – det grundläggande behovet ska överstiga 20 timmar per vecka och omfattas bland annat av följande:

 • Andning
 • Intag av mat
 • Kommunikation
 • Personlig hygien

Hur många assistansbolag finns det i Småland?

Beroende på vilka listor eller webbplatser som används visas stor skillnad på hur många assistansbolag som finns i Småland. Söks antalet bolag inom en stad blir det däremot lättare att avgöra korrekt antal. Det visar följande jämförelse av ett flertal webbplatser. För de som söker efter ett assistansbolag kan det vara lite klurigt att hitta rätt.

Eniro – 257 bolag

När Eniro används för att söka efter assistansbolag i Småland ges 257träffar. Av självklara skäl är det främst bolag i de större städerna så som Jönköping, Växjö och Kalmar. Men det finns även bolag på mindre orter som Lessebo, Emmaboda och Hovmantorp.

Hitta – 2 bolag

Hitta.se, som är en liknande tjänst som Eniro, visar däremot enbart två bolag när samma sökning sker. Dessutom är ett av dessa bolag inte ens i Småland utan i Stockholm.

Google Maps

Ytterligare en väg att hitta bolag inom en specifik bransch är att använda Google Maps. Men här ges än sämre resultat än Hitta då Google inte presenterar ett enda assistansbolag i Småland.

Tydligare via stad/län

Som exemplet visar ovan är det extremt stor skillnad på hur många bolag som hittas beroende på vilken söktjänst som används. Men framförallt handlar det om hur sökningen sker. En person som bor i en mindre ort i Småland kanske söker brett för att hitta ett bolag som är aktiv inom hela landskapet. Men genom att söka efter län eller stad blir det tydligare.

Assistansbolag i Småland vs Jönköping

 • Eniro
  På Eniro visas 32 bolag. Detta av de 257 som var aktiva i Småland.
 • Hitta
  Hitta visar bara ett enda bolag i Jönköping.
 • Google Maps
  I Jönköping visas 8 bolag.
 • Lista över assistansbolag
  Det finns sammanställningar på nätet över hur många assistansbolag som är aktiva inom olika län. Statistiken visar att det i Jönköping finns 159 aktiva företag varav 8 har sitt kontor i Jönköpings län.

Sök brett – eller smalt

Hittar du bara ett fåtal bolag vid sökning via någon av de ovan nämnda sökmotorer? En orsak kan vara att sökningen är för bred – eller för smal. Det visar inte minst Google Maps där inte en enda träff gavs inom Småland men när sökningen smalnades av till Jönköping gavs 8 träffar.