Konstruktionsritningar – vad, när och varför?

Konstruktionsritningar – vad, när och varför?

Renovera, bygga om eller bygga nytt – tre ting som ständigt är på tapeten. Fler ”gör-det-självare” har knappast funnits, utan många väljer att ta sina projekt i egna händer idag. När man ska bygga kan det dock behövas något som kallas för konstruktionsritningar. Nedan kan du läsa mer om vad det är, när det behövs och ungefär vad det kostar att ta fram dom.

Vad är konstruktionsritningar?

För att kunna veta när konstruktionsritningar behövs är det först och främst bra att veta vad det är. Som namnet avslöjar är den en form av ritning men som är mycket mer detaljerad än en ”vanlig” ritning. Byggnadens konstruktion står i fokus och även dom minsta av detaljer finns med, så som:

  • Bultar
  • Skruvar
  • Infästningsdetaljer

Konstruktionsritningar är inget man varken kan eller får göra själv, utan dom tas fram av en byggnadskonstruktör – ett yrke som kräver utbildning. Dessutom måste ritningarna uppfylla Boverkets regler.

Då kan dom behövas

Den som ska renovera eller bygga om i en redan befintlig byggnad behöver inga konstruktionsritningar om det inte gäller en omfattande ombyggnation. Däremot behövs dom om man till exempel ska bygga ut – då måste en ritning upprättas för just den delen. Ritningarna lämnas sedan in tillsammans med bygglovsansökan, så innan man fått ett godkännande kan man inte påbörja bygget.

Konstruktionsritningar behövs även om det är en hantverkare som ska utföra utbyggnaden, och givetvis gäller detsamma vid ett helt nybygge.

Hur mycket kostar det att ta fram konstruktionsritningar?

Priset för den här typen av ritningar kan variera, alltifrån 6000 – 40 000 kronor. Att ta fram konstruktionsritningar kan ta flera veckor och det är ett väldigt viktigt arbete. Den som ritar ansvarar indirekt för att byggnadens bärighet och andra viktiga faktorer är korrekta så att det kostar en slant får man räkna med.

För att ta några exempel så gäller dom högre priserna, som kan vara uppemot 40 000 kronor, vid nybyggnation av en normalstor villa. Ska man göra en mindre utbyggnad blir priset såklart lägre eftersom arbetet med att ta fram ritningarna är mindre men även här får man räkna med en rejäl slant – i snitt ca 15 000 kronor.

För mindre byggen, så som altaner och uterum får man räkna med 6000 kronor och uppåt. Priserna är endast en fingervisning och kan som sagt variera beroende på hur omfattande ritningarna är.