En distansutbildning ställer höga krav på dig

En distansutbildning har förstås både fördelar och nackdelar om man jämför utbildningen med mer traditionella utbildningar. Det kan vara svårt för dig som blivande student att avgöra om en utbildning på distans är rätt val för just dig. Läs vidare så ska vi försöka ge dig en fingervisning som indikerar huruvida du är av rätt skrot och korn eller ej!

När du går en distansutbildning är det till att börja med viktigt att du verkligen är tillräckligt motiverad för att kunna studera på ett självgående sätt. I princip allt inlärningsmaterial behöver du nämligen hantera och tillgodogöra dig helt på egen hand. Det innebär att du behöver vara viljestark, ansvarstagande och kunna styra upp din utbildning och inlärning efter eget huvud. Långt ifrån alla studenter har förmågan att kunna fortskrida med inlärningen i en lagom takt.

Denna utbildningsform ger dig inte heller möjligheten att kommunicera särskilt mycket eller att uttrycka dig socialt. När du går en distansbaserad utbildning ligger fokus på dig som individ – du ges stor frihet under ansvar och behöver själv säkerställa att du tillgodogör dig den kunskap som erbjuds. Dina kontakter med lärare och andra studenter kommer att vara minimal eller kanske rentav obefintlig. Därför kommer du inte få möjlighet att utveckla din kommunikationsförmåga eller lära dig att samarbeta med andra.

Så varför skulle jag vilja gå en distansutbildning?

När du läser styckena ovan kan det kanske framstå som att vi är negativt inställda till fenomenet distansutbildning. Så är dock inte fallet – faktum är att det finns flera fördelar för dig som student med att gå en utbildning på distans. Så varför skulle du då vilja göra detta om de krav som ställs på dig är så höga, kanske du undrar?

Fördelarna med en distansutbildning är som sagt flera:

  • Du får chansen att lära dig nya saker i din egen takt.
  • Utbildningen och inlärningen kan ske på tider som passar ditt schema och livspussel.
  • Du är inte bunden till en viss plats under utbildningens gång.
  • Om du har rätt personlighetstyp för denna typ av utbildning kan du till och med uppnå bättre studieresultat när du studerar på distans.