Inkomstkontroll

Inkomstkontroll

Banker och långivare behöver ständigt kontrollera kreditvärdigheten hos sina kunder. Något som många gånger kan vara ett känsligt ämne. Att be någon att skicka in uppgifter om sin inkomst kan rentav förstöra kundrelationer. Genom en mer effektiv inkomstkontroll kan man dock bevara bra kundrelationer och samtidigt få den värdefulla information man behöver.

Rent praktiskt handlar inkomstkontroller om att säkerställa en persons kreditvärdighet. Kommer personen klara av att betala? Eller tjänar hen så mycket som hen utger sig för att tjäna? Det är inte bara banker och långivare som behöver utföra inkomstkontroller, även hyresvärdar är ett vanligt exempel. Ett företag som erbjuder effektiva och digitala inkomstkontroller är ZignSec, vars inkomstkontroll använder smarta dataalgoritmer för att ta fram information på ett smidigare sätt. Det krävs inga manuella steg utan använder sig istället av maskininlärning för att kunna leverera fullständiga inkomstanalyser. En annan bra sak är att deras inkomstkontroll är kompatibel med en rad olika bokföringssystem vilket innebär att även resultatrapporten kan levereras i realtid via deras REST API.

Flera fördelar med inkomstkontroller

ZignSec inkomstkontroll medför en rad fördelar för användare, dels eftersom kontrollen finns tillgänglig i flertalet länder och dels för att systemet täcker hundratals olika banker. Med andra ord kan företag som använder sig av deras inkomstkontroll se fördelar som:

  • Ett enklare sätt att få inkomstverifikationer.
  • Slipper manuella och krångliga steg.
  • Kunderna får i sin tur 100 % integritet.
  • Företag får ta del av primär- sekundärinkomstkontroll i realtid.

Så fungerar en inkomstkontroll rent praktiskt

När företag implementerat inkomstkontrollen i sitt system kan kunden enkelt logga in på sin bank via företagets hemsida. Detta sker genom ZignSecs REST-API. Företaget får då tillgång till kontoutdrag med information som bland annat fullständigt namn, adress, kontonummer och ingående samt utgående balans. Därtill visas även alla transaktioner som utförts under den gällande perioden.

Det finns vissa skillnader mellan informationen hos ett kontoutdrag och transaktionshistorik. Till exempel är det sällan transaktionshistorik innehåller bankens logga, kontonumret, en lista över samtliga transaktioner under den gällande perioden och den löpande balansen. Den informationen finns dock med i ett kontoutdrag. Företag vill ofta ha åt informationen från både transaktionshistoriken och kontoutdraget, något som är möjligt via ZignSecs inkomstkontroll.