Därför bör ni arrangera ett streamat liveevent

Livestreaming är ett fenomen som har kommit för att stanna och som bara växer sig allt större med tiden. Detta format är också ett som ert företag bör ta i beaktande när ni ska anordna ett evenemang av något slag. Genom att arrangera ett streamat liveevent kan ni nämligen nå ut till en bredare målgrupp och skapa ett större engagemang kring ert varumärke. Dessutom kan videoströmmen paketeras om och återanvändas i flera olika kanaler.

Nedan belyser vi dessa olika fördelar lite mer i detalj!

3 fördelar med ett streamat liveevent för ert företag

Till de största fördelarna med ett streamat liveevent hör att det:

  • Sänds live men egentligen är tidlöst. När livestreamen är färdig kan eventet laddas upp i sin helhet på flera olika digitala plattformar. Till exempel kan det publiceras på företagets webbplats men även delas i sociala medier. Därmed kan även personer som inte hade möjlighet att se eventet live se det i efterhand. Dessutom kan de som deltog i ert liveevent också se eventet på nytt så många gånger som de önskar.
  • Kan ses av vem som helst. En annan stor fördel med att livestreama ett event är att eventet då kan ses av vem som helst. Detta till skillnad från en paneldebatt som bara hålls i fysisk form och inte sänds digitalt. Fördelen med att vem som helst kan se eventet varifrån som helst är att ni kan nå en betydligt bredare målgrupp. Ni har då möjlighet att nå alla de individer som ingår i er målgrupp istället för bara det fåtal som har möjlighet att komma till ett fysiskt evenemang.
  • Skapar ett större engagemang. Ytterligare en fördel med ett streamat liveevent är att ett sådant vanligtvis skapar ett stort evenemang. Forskning har nämligen visat att uppemot var fjärde person är mer benägen att göra ett köp efter att ha sett ett relevant videoklipp. Detta betyder att video är ett väldigt viktigt format som ert företag inte bör bortse ifrån. Men detta gäller inte endast förinspelade videoklipp utan är även sant för evenemang som sänds live i ett digitalt format.